BRANDBRIEF voor alle inwoners van Yde De Punt

Woensdag 20 maart 2013 was er een oprichtingsbijeenkomst gepland voor het komende schoolfeest in 2014. Via een flyer werden de inwoners uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Het is namelijk traditie dat op deze avond het nieuwe bestuur wordt gekozen.

Vol verwachting zat het oude dagelijks bestuur te wachten op de dingen die zouden gaan komen. Helaas waar men al bang voor was werd bewaarheid. De opkomst was bijzonder klein, er waren ca. 25 aanwezigen op deze avond. Hiervan hadden zich slechts 9 personen aangemeld voor het nieuw te vormen bestuur.

Om het schoolfeest, dat al sinds 1893 wordt gehouden, ook het komende jaar te laten plaatsvinden is er meer animo nodig vanuit onze gemeenschap. Het lijkt wei of er in Yde en De Punt geen gemeenschapszin meer heerst. Niet alleen voor het schoolfeest is er een tekort aan vrijwilligers die iets voor het dorp willen doen maar dit geluid kinkt ook door bij diverse verenigingen.

Inwoners van Yde en De Punt worden daarom opgeroepen om op woensdag 3 april a.s. om 20:00uur naar het Yders Hoes te komen.

Wij houden op deze avond een tweede ronde om te komen tot de oprichting van een bestuur bestaande uit minimaal 17 personen. Mocht dit ook op deze avond niet lukken dan zal er naar alle verwachting geen schoolfeest 2014 komen!

De inwoners moeten zich realiseren dat er dan geen optocht, geen activiteiten voor de kinderen en natuurlijk geen groot feest zal zijn. Het kan toch niet waar zijn dat wij, in een gemeenschap als Yde en De Punt, niet in staat zijn om een traditie die al vele jaren voor jong en oud veel heeft betekend kapot laten gaan. Denk met name aan het plezier dat de kinderen hebben aan het feit dat ze die dag, verkleed op een wagen, mogen deelnemen aan de optocht. Hier denken ze vele jaren later nog met veel plezier aan terug.

Dus een ieder die zijn eigen dorp een warm hart toedraagt nodigen wij van harte uit om naar de ingelaste oprichtingsbijeenkomst te komen. Wij hopen op een grote opkomst zodat de inwoners laten zien achter dit schoolfeest te staan en dat wij op deze avond wel een bestuur kunnen vormen.

Paasvuren 2013 in de gemeente Tynaarlo

Gezien de weersverwachting voor de komende tijd –aanhoudend droogweer –
brengt het ontsteken van paasvuren dit jaar meer risico’s met zich mee. Op dit
moment geldt in de provincie Drenthe nog de code geel (verhoogd risico natuurbranden).
Door de aanhoudende droogte is het mogelijk dat deze code
geel wijzigt in code oranje (groot risico natuurbranden).
Wanneer code oranje van kracht wordt heeft dit gevolgen voor de paasvuren.
Dit betekent dat de paasvuren niet door mogen gaan, omdat de gemeente de
ontheffing voor de organisaties moeten intrekken. Wanneer code oranje van
kracht is neemt de gemeente contact op met de organisaties van de paasvuren.

Paasvuren in Tynaarlo en Oudemolen gaan niet door
De paasvuren in de dorpen Tynaarlo en Oudemolen gaan niet door. Meetgegevens
van meteoconsult geven aan dat de windrichting de komende tijd niet zal veranderen.
Hierdoor blijft de wind uit het noordoosten waaien. Vanwege de ligging van de A-28 en
de spoorbaan Assen – Groningen zorgt de rook van de paasvuren voor hinder op de A-
28 en op het spoor. De al opgebouwde paasvuren in deze twee dorpen worden vrijdag
door ons opgeruimd.

Uitleg over codes
Een uitleg over deze codes vindt u op www.natuurbrandgevaar.nl Ook is op
deze site te zien welke code van kracht is.