Tynaarlo krijgt Diftar-systeem voor huisvuil

Tynaarlo krijgt Diftar-systeem voor huisvuil http://t.co/eeVongxw

De inwoners van de gemeente Tynaarlo gaan vanaf 1 januari 2013 betalen voor elke keer dat ze hun afvalcontainer bij de weg zetten. Daarmee komt er een eind aan het systeem waarbij de containers worden gewogen.

Dat is het voorstel van B en W aan de gemeenteraad die hierover dinsdagavond wordt geïnformeerd. Verder wordt in Tynaarlo vanaf 1 januari al het plastic apart ingezameld. De bewoners krijgen hiervoor een aparte container die maandelijks wordt geleegd. Wethouder Martin Kremers verwacht dat de hoogte van de afvalstoffenheffing straks nauwelijks verandert.

 

Informatieavond Energie Coöperatie Oostermoer

Op 28 maart (zaal open om 19:30 uur, start 20:00 uur tot 22:00 uur) in het dorpshuis te Annen wil de werkgroep EEN (Eexterzandvoort EnergieNeutraal) een bijeenkomst organiseren voor alle dorpen en belangstellenden in Oostermoer (de gemeenten Tynaarlo, Borger- Odoorn en Aa en Hunze). Het doel van deze bijeenkomst is:

  •  Te peilen of er binnen de Oostermoer voldoende draagvlak is met elkaar duurzame (en goedkope) energie in te kopen en te zijner tijd te produceren.
  • Nagaan of het idee van een bredere Nuts-organisatie voor en door het platteland zinvol gevonden wordt: een organisatie die zich niet alleen inzet voor betaalbare en duurzame energie, maar ook voor het behoud/vergroten van de leefbaarheid van het platteland (glasvezelkabels, en andere nutsvoorzieningen) ;
  • U te vragen mee te denken en/of een inhoudelijke bijdrage te leveren aan dit initiatief.

Deze aankondiging heeft als doel overige geïnteresseerden te informeren over dit initiatief.

Wij stellen het erg op prijs als u zich, indien u dat nog niet gedaan heeft, bij voorkeur met het bijgevoegde antwoordformulier met vragen zou willen aanmelden via info@eco-oostermoer.nl